Stiftsudvalg
Medie- og kommunikationsudvalget

Medie- og kommunikationsudvalget

Medieudvalget samler trådene omkring stiftets forskellige kommunikationsopgaver. Udvalget deltager i redaktionen af stiftsmagasinet og i projektering af magasinet Folk&Kirke. 

Udvalget fungerer som baggrundsudvalg for mediekonsulenten, og sparringspartner omkring de opgaver konsulenten løser i stiftet.


Medlemmer af udvalget: 

Provst Ove Kollerup (formand)
Provst Grethe Bøje
Formand for Stiftsrådet Søren Ødum Nielsen
Provst Rebecca Rudd
Sognepræst Jannik Theilgaard (udpeget af stiftsrådet)
Biskop Lise-Lotte Rebel
Mediekonsulent og Redaktør Sarah Thorngreen Auken