Diakoniudvalget
NYT Sorggruppekursus 1-2.10.2019

Sorg og sorggrupper

NYT Kursus for dig, der gerne vil starte eller arbejde med sorggrupper i Folkekirken - 1.-2. oktober 2019 

Det praktiske

FOLDER TIL UDPRINTNING kommer snart

Kurset i marts var en stor succes med ti på venteliste, så derfor gentager vi for nye deltagere. 

Tid: Tirsdag-onsdag 1.-2. oktober kl. 9-15:30

Sted: Sankt Lukasstiftelsen (festsalen), Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup  

Tilmelding inden 8.9. til stiftskonsulent Morten Miland Samuelsen, mms@km.dk   

Pris: 300 kr. til dækning af morgenmad, frokost, kaffe og kage 
- søg dit menighedsråd eller menighedspleje om tilskud!

Præster bedes selv underrette deres provst om fravær på kursus. 

Kursusledere: 

Eva Christoffersen og Linda Møller, Samvirkende Menighedsplejer

Morten Miland Samuelsen, diakonal stiftskonsulent

Kursusbeskrivelse

Fra tid til anden møder vi mennesker i sorg. Derfor inviterer vi til et kursus over to dage med sorg på programmet.

Den første dag vil vi beskæftige os med :

Hvad sorg er for en størrelse, og hvorfor påvirker den mennesker og deres livssituation så forskelligt. Hvad er der sket med sorg igennem tiden og hvordan præger kulturen vores måde at sørge på ?

Døden er en virkelighed og sorgen er kærlighedens pris - hvordan reagerer vi, når vi møder mennesker i sorg. I 2018 er sorg kommet på diagnose under WHO som vedvarende sorg lidelse, hvad betyder det for de 10 % der bliver ramt af dette og for alle andre der sørger ?

På kurset ser vi på sorgteorier før og nu samt på hvordan vi kan bruge den narrative tilgang til at møde den sørgende i fortællingen om livet.

Vi ser også på de muligheder, sorgen giver os for at søge sammen og hente nye kræfter.

Der vil være oplæg omkring de enkelte emner efterfulgt af tid til refleksion, og den enkeltes erfaring vil blive inddraget i det omfang det er muligt.

Dag nummer 2 vil vi beskæftige os med :

Arbejdet med sorggrupper.

I en kultur som vores der er præget af tempo og effektivitet stilles der krav til den enkelte om at være innovativ, nytænkende og fremadstræbende. Sorgen er nærmest det modsatte, langsom, indadvendt og tungsindig i lang tid. Her bliver sorggruppen et helle, hvor den enkelte kan få rum og tid til at komme sig blandt lige sindede.

Men hvordan griber man arbejdet med en sorggruppe an. Det er noget at det dag to kommer med bud på. Der vil indgå praktiske øvelser igennem dagen.

Forhåbentlig vil deltagerne efter kurset have mod på at gå i gang med at starte en sorggruppe. Derfor vil vi et halvt år efter kurset indbyde til en opsamlende kursus dag, hvor deltager erfaringerne kommer i spil.

Målet med kurset er at få brugbare perspektiver på sorgen så mødet med den sørgende kan blive frugtbart og udviklende.

 

Undervisere :

Linda Møller, sygeplejerske og terapeut 
med erfaring fra arbejde med sorggrupper.

Eva Christoffersen, konsulent i Samvirkende Menighedsplejer 
og leder af sorgstøtte-arbejdet igennem de sidste 6 år.

Lotte Højholt, sognepræst i Frederikssund 
med erfaring fra arbejde med sorggrupper.