Stiftsmiddellån
Rentesatser

Rentesatser - Stiftsmidler

Rentesatserne fastsættes årligt af Stiftsrådet.


Forrentning af indlån

Gravstedskapitaler, salgssummer m.v.


Kirkekassen får udbetalt den reelle forrentning af indestående kapitaler - med fradrag af forvaltningsomkostninger. Forrentningen til kirkekassen vedrører både rente af kirkekapitaler og præsteembedskapitaler. Forrentningen vedrører rente af gravstedskapitaler og salgssummer m.v. og udbetales to gange årligt (ultimo juni og ultimo december).

 

2017

Indlånsrenten var 0,90 % p.a.


2018

Indlånsrenten er 0,90 % p.a.


2019

Indlånsrenten er fastsat til 1,05 % p.a.


Forrentning af udlån

Lån af stiftsmidlerne


Lån af stiftsmidlerne forrentes med den rentesats, der til enhver tid er fastsat af Stiftsrådet. Renten forfalder halvårligt og beregnes med rentesatsen for det pågældende år af det til enhver tid skyldige beløb (de udbetalte rater). Rentebeløbet forfalder første gang til den første termin (ultimo juni og ultimo december) efter, at der er udbetalt på lånet.


2017

Udlånsrenten var 1,30 % p.a.


2018

Udlånsrenten er 1,30 % p.a.

 

2019

Udlånsrenten er fastsat til 1,15 % p.a.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til økonomifuldmægtig Morten Stützer -
tlf. 49 21 35 00/48 36 36 18.