Stiftsrådet
Møder i Stiftsrådet

Stiftsrådsmøder

Kommende møder i Stiftsrådet:

Torsdag den 6. september 2018, kl. 16.00

Torsdag den 15. november 2018 kl. 16.00

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.00

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 16.00

 Alle møder begynder kl. 16.00