Stiftet
Stiftets historie

Helsingør Stift

Helsingør stift blev oprettet i 1961 ved deling af 
Københavns Stift.

Stiftet strækker sig rundt om Københavns stift, fra kyststrækningen ved Ishøj Strandpark hen over Rødovre og Gladsaxe og helt ud til Hedehusene.

Stiftet går nordpå fra Frederiksværk, hen over Gilleleje, selvfølgelig Helsingør og igen ned langs kysten helt til Hellerup. Det er landets talrigeste stift med et folketal på 974.303 borgere, der er fordelt over 147 sogne.

Helsingør Domkirke

Skt.Olai kirke i Helsingør er stiftets domkirke, her afholdes ordinationer, landemodegudstjenester og andre gudstjenester ledet af biskoppen.  

Skt. Olai kirke er tillige sognekirke for Helsingør domsogn. 

Læs om kirken på sognets hjemmeside...


Stiftets historie

Jubilæumsbogen fortæller om stiftets tilblivelse, set fra folketinget, fra provstierne og fra kirkegængerens synsvinkel.

Læs årbogen (pdf)


Våbenskjold

Efter lange forhandlinger og indledende øvelser begyndt allerede under den tidligere biskop, Johannes Johansen, har Helsingør stift endeligt fået tegnet sit eget våben.

Eftersom stiftet er et forholdsvis nyt stift, - det blev oprettet i 1961, - var der ingen traditionelle segl eller våben tilknyttet stiftet.

Våbenet for Helsingør stift er komponeret og tegnet af kongelig våbenmaler Ronny Andersen, godkendt af Rigsarkivet og optaget i Skandinavisk Vapenrulla i 2008.


STIFTET I TAL

Helsingør Stift er landets største stift med et folketal  på 974.303 

Stiftet består af 147 sogne med 165 kirker og er inddelt i 13 provstier.

Helsingør Stifts våbenskjold