Ledige stillinger i Helsingør Stift
Ledige stillinger i stiftsadministrationen

Ledige stillinger i stiftsadministrationen

Akademisk medarbejder, stiftsadministrationen

Trives du i et miljø, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer i en politisk og juridisk sammenhæng?

Helsingør stift søger en dygtig, erfaren og selvstændig medarbejder med juridisk eller anden samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse til en fuldtidsstilling pr. den 1. februar 2019 eller snarest muligt. Stillingen vil alt efter ansøgers kvalifikationer blive besat på fuldmægtigvilkår eller på vilkår som specialkonsulent.

Hvem er vi?

Helsingør Stift er en del af folkekirken. Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. Vi varetager myndighedsopgaver for bispeembedet og stiftsøvrigheden. Herudover varetager vi en større rådgivningsopgave overfor menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd, stiftsøvrighed og biskop indenfor f.eks. forvaltningsret, ansættelsesret og kirkeret.

Vi er i alt 12 fagligt stærke kollegaer, heraf 2 jurister, 1 økonom og dig. Vi drifter sammen med Københavns stift Folkekirkens Forsikringsenhed.

Vi arbejder desuden tæt sammen med de øvrige stifter i Danmark samt Kirkeministeriet.

Hvad skal du lave?

Dine primære arbejdsopgaver vil være varetagelse af ansættelsesret for kirkefunktionærer og præster, forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer, bygge- og plansager, sekretariatsbetjening, samarbejdsaftaler, servicering af menighedsråd og provstiudvalg, klagesagsbehandling samt generel rådgivning indenfor forvaltningsret, kirkeret mv.

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:

  • Du er generalist, har engagement og lyst til at sætte dig ind i nye områder.
  • Du er en erfaren sagsbehandler
  • Du har gode analytiske evner og kan overskue flere – også komplekse – problemstillinger.
  • Du er resultatorienteret og tager ansvar for dine arbejdsopgaver,
  • Du er udadvendt, forstår at formidle din viden – også til ikke-fagfolk – og er god til at samarbejde.

Vi forventer, at du:

  • har en positiv og humoristisk tilgang,
  • trives med en arbejdsdag, hvor forandringer er en del af hverdagen,
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret med blik for det væsentlige og
  • er en produktiv sagsbehandler, samtidig med at kvaliteten af dit arbejde er i orden.

Vi tilbyder

Du får mange spændende, alsidige og udfordrende arbejdsopgaver. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor videndeling, samarbejde og udvikling prioriteres højt. Vi sørger for en grundig oplæring, og kendskab til folkekirkens love og regler er derfor ikke en forudsætning.

Som medarbejder hos os tilbydes du et udadvendt arbejde, idet du vil komme til at medvirke i diverse møder og arrangementer rundt om i stiftet, ligesom du vil få mulighed for at prøve kræfter med undervisning.

Helsingør stift er en familievenlig arbejdsplads med gode fleksible arbejdsvilkår, f.eks. flekstidsordning. Vi har en uhøjtidelig omgangstone og sørger for løbende kompetenceudvikling mv.

Helsingør Stift ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, rade eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ansøgning

Din ansøgning vedlagt cv, eksamensbevis og evt. andre relevante bilag skal sendes til Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør og skal være os i hænde senest den 14. februar 2019, kl. 12. Ansøgningen kan sendes elektronisk til kmhel@km.dk.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte stiftskontorchef Annette Nordenbæk på 49 21 35 00 / 48 36 36 11 eller stiftsfuldmægtig Stefanie Laursen på 49 21 35 00 / 48 36 36 14