Ledige stillinger i Helsingør Stift
Ledige præstestillinger

Ledige præstestillinger

 

Sognepræst i Lynge-Uggerløse, barselsvikariat

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Lynge-Uggeløse pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 14. april 2019 – 14. august 2019 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamensbevis og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. mail: kmhel@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Kuverten bedes mærket ”Ansøgning”.

Opslået: 5. februar 2019

Udløber: 25. februar 2019