Ledige stillinger i Helsingør Stift
Ledige præstestillinger

Ledige præstestillinger

Sognepræst i Slagslunde og Ganløse Kirken, 75 procent

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Slagslunde-Ganløse Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra 1. juli 2019.

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 75 % af fuldtidsbeskæftigelse. Heraf er de 25 % af stillingen finansieret af lokale midler.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Aflønning vil ske med 75 % af lønnen efter overenskomsten.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør, eller pr. e-mail til kmhel@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Kuverten bedes mærket ”Ansøgning”.

Opslået 19. marts 2019, udløber 8. april 2019