Nyheder
Nyheder

Teologisk konsulent: Kristi himmelfart er en overdragelse af ansvar

Marianne Gaarden skriver om Kristi himmelfarts betydning i en moderne kontekst.

Teologisk konsulent Marianne Gaarden mener, at Kristi Himmelfart minder os om vores ansvar for at forkynde det gode budskab. Foto: Kåre Gade

Af Marianne Gaarden, teologisk konsulent, ph.d. i Helsingør Stift

Hvad er Kristi himmelfart?

Den opstandne Jesus har netop fortalt disciplene, at Helligånden vil komme i hans sted og give dem kraft til at fortælle om ham i hele verden.

Så bliver Jesus løftet op for øjnene af disciplene og forsvinder i en sky, så de ikke kan se ham mere. Disciplene står tilbage, der hvor han forlod dem, og kigger op mod himlen. Sådan hører vi om himmelfarten i Det Nye Testamente. 

For at illustrere himmelfarten havde man før reformationen liturgiske skuespil på denne kirkedag, hvor en Kristusfigur med et reb blev løftet op og forsvandt gennem et hul i loftet.

Man kan også se himmelfarten illustreret på mange altertavler fra middelalderen. I toppen af altertavlen ses et par ben og disciplene, der måbende skuer mod himlen. Det illustrerer hvordan Kristus fløj til himmels – op og ud igennem altertavlen.

De fleste kender sikkert ordene:

"Opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd”.

Vi gentager dem, hver gang vi siger eller synger Trosbekendelsen i gudstjenesten.

Men hvad betyder himmelfarten for os – udover en fridag i foråret og konfirmationer rundt om i landets kirker?

Ved himmelfarten sker der to helt afgørende ting, der har betydning for os i dag. For det første forsvinder den opstandne Jesus ikke blot ud af den menneskelige eksistens eller ovenud af altertavlen. Kristus forbinder sig derimod med alt og alle i verdenen.

Ved sin himmelfart og tilbagevenden til fællesskab med faderen bliver Kristus allestedsnærværende for os. Han er ikke længere bundet til tid og rum, som vi mennesker er. Kristus kan nu være tilstede for alle mennesker, alle steder og til alle tider, så ingen nogen sinde skal være helt alene og forladt, uanset hvor umuligt livet ser ud. 

For det andet banes vejen for det ansvar, vi får overdraget med Helligåndens komme i Pinsen.

Gode forældre giver slip på deres børn, for at de kan blive selvstændige og ansvarlige voksne mennesker. På samme måde giver den opstandne Jesus også plads til Helligånden ved sin himmelfart.

Forinden har han lovet disciplene og os, at Helligånden vil give os kraft og mod til at føre hans arbejde videre. Pinsedag kommer Helligånden til verdenen og giver os mennesker åndskraft til at forkynde det budskab, som Jesus selv forkyndte. 

Hvilken betydning har det for os som levende på Jorden?

Det er den samme Helligånd, der virker i os i dag. Vi er med andre ord blevet Guds medarbejdere – og det forpligter. Nu er ansvaret vores.

Det er os, der skal bringe budskabet videre. Ikke ved at stå måbende og kigge efter det, der var engang og gentage, hvad andre har sagt. Men ved selv at tage livtag med teksterne og fortsat forkynde det gode budskab, så det giver mening for os i dag.