Nyheder
Nyheder

Sæt fokus på barnedåben

De lokale kirker kan være med, når folkekirken.dk i disse uger lancerer en oplysningskampagne om barnedåben.

På folkekirken.dk finder man en mængde nye artikler, film og billeder, der frit kan deles, kopieres og bruges af sognene. (Foto fra kampagnen)

Af Kåre Gade

I de første uger af 2017 sætter folkekirken.dk fokus på barnedåben. Det sker på Facebook med en kampagne, der henvender sig forældre, som er i tvivl, om de skal lade deres barn døbe.

Færre og færre forældre får deres spædbørn døbt. Dåbsprocenten i Folkekirken var i 2014 under 63 procent. 40 år tidligere var den 87,4 procent. 

Det støt faldende dåbstal påvirker Folkekirkens medlemstal langt mere end udmeldelserne af Folkekirken gør. Og nok så vigtigt betyder det, at stadigt flere danskere kommer til at opfatte dåben som et valg, man kan foretage som voksen, snarere end en gave, man fik som barn.

Mange sogne og provstier i Helsingør Stift har allerede iværksat initiativer, der skal styrke dåben og sikre, at forældrene får mulighed for at træffe deres beslutning på et oplyst grundlag. 

Nu har sognene mulighed for at tage del i folkekirken.dk's kampagne. For eksempel kan man dele de opslag, som publiceres på den nye Facebook-side om barnedåb på sognets egen Facebook-side.

folkekirken.dk finder man desuden en mængde nye artikler, film og billeder, der frit kan deles, kopieres og bruges af sognene, for eksempel på hjemmesiden eller i kirkebladet. 

Her finder man også en folder, “Tillykke med dit barn”, som sognene kan bruge til at skabe den første kontakt med de nybagte forældre. Her står blandt andet:

“Vi præger barnet med alt det, vi håber giver barnet det bedste udgangspunkt den dag, det skal vælge selv. Til den tid vil dit barn forholde sig til dine valg, tage nogle til sig og gøre op med andre. Ingen valg eller fravalg er neutrale. Det gælder også barnedåben.”


Hvem står bag kampagnen?


Dåbskampagnen i januar 2017 er et samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, Grundtvigsk Forum, forlaget Eksistensen og folkekirken.dk

Den samlede indsats indeholder:

  • Facebook-siden Barnedåb - skal,skal ikke, hvor artikler og film postes for at skabe dialog. Folk kan også stille spørgsmål til en præst. Siden fortsætter efter kampagneperioden.
  • Dåbsfolder, som kan bruges til at skabe den første kontakt til forældre, som overvejer dåb.
  • Nye dåbsbilleder i Folkekirkens grafiske Værktøjskasse til web og print
  • Alle artikler og film finder du på folkekirken.dk.