Nyheder
Nyheder

Rejsehold løser konflikter mellem præster

Mange præster oplever, at de bliver mobbet på arbejdspladsen. I Helsingør Stift hjælper et rejsehold med at løse konflikterne.

præstekrave

I Helsingør Stift rykker et rejsehold ud, hvis præster oplever kollegiale samarbejdsvanskeligheder. (Ordination i Skt. Olai. Foto: Kåre Gade)

Af Kåre Gade


En ny rapport fra kirkeministeriet viser, at næsten hver fjerde præst har oplevet at være udsat for mobning på arbejdspladsen inden for det seneste år. Hele 41 procent af præsterne fortæller, at de har været vidne til mobning.


“Det er alt for høje tal. Mobning er uacceptabelt og ødelæggende, både for de direkte involverede og for det sogn, hvor det foregår,” siger biskop Lise-Lotte Rebel.


I Helsingør Stift har man allerede i et par år haft fokus på problemet og ydet en aktiv indsats for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge konflikter mellem præstekolleger.


I 2015 iværksatte biskop Lise-Lotte Rebel et forsøg med et rejsehold, som skal forebygge og løse kollegiale konflikter. Rejseholdet arbejder med konfliktforebyggelse ved at holde oplæg for præster om samarbejde og rykker ud som konfliktmæglere, hvor der er problemer. 

Erfarne konfliktmæglere

Rejseholdets indsats suppleres desuden af en digital værktøjskasse, der løbende opdateres med redskaber og råd, som kan hjælpe præsterne til et godt kollegialt samarbejde.


“Alle præster har et ansvar for at medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø, men samarbejdsproblemer vil desværre opstå fra tid til anden. Derfor er det vigtigt, at stiftet stiller redskaber til rådighed, så konflikter mellem præstekolleger kan løses, inden de går i hårdknude,” siger Lise-Lotte Rebel.


Rejseholdet består af to præster fra stiftet, Per Melhof og Marianne Telling, der begge har erfaring med konfliktmægling. Gennem samtaler skal de forsøge at etablere en ligeværdig dialog mellem parterne, så konfliktpunkterne kan tales igennem og løses.


Per Melhof understreger, at konfliktmægling ikke er et ”quickfix”:


“Det kræver tid og en reel indsats fra de involverede parter at få samarbejde til at fungere, når det først er gået skævt,” siger han.


Her kan rejseholdet som udenforstående part være det, der skal til, for at et fornuftigt, professionelt samarbejde kan komme til at fungere igen.


“Det handler ikke om, at præstekolleger skal være tætte venner og følge hinanden på Instagram. Det er sjovt og festligt, når det er sådan, men hvis vi bare har et tydeligt, afklaret og respektfuldt samarbejde, er det også fuldt tilstrækkeligt,” siger han.

Biskopper vil udvikle dialogredskab

Når konfliktmæglerpræsterne vurderer, at de har afsluttet en opgave, bliver biskoppen og arbejdsmiljøgruppen orienteret om konkrete aftaler.


Præster, der ønsker rejseholdets hjælp, kan henvende sig til provsten, arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsmanden eller biskoppen. Samtalerne foregår i fortrolighed, og det er frivilligt, om præsterne deltager.


“Præsterne er ikke tvunget til at deltage, men jeg forventer, at alle medvirker til en udredning af samarbejdsproblemers rod, omfang og mulige løsning,” siger Lise-Lotte Rebel.


Hun understreger, at forsøgsordningen ikke på nogen måde skal afskære præster fra at henvende sig direkte til provst og biskop. Rejseholdet i Helsingør Stift tager sig alene af samarbejdsforholdene mellem præster indbyrdes, men der kan også opstå konflikter i andre relationer i sognene.


På det seneste møde mellem folkekirkens biskopper blev det besluttet at intensivere arbejdet for at forhindre mobning. Som et første skridt bliver et dialogredskab nu udviklet og stillet til rådighed for ansatte og menighedsråd.