Nyheder
Nyheder

Nyt frirum giver præster tid til fordybelse

Mange travle præster har brug for et rum til fordybelse i eget Gudsforhold, siger initiativtagere til retræter.

Præster i Helsingør Stift kan nu tage på retræte. Foto: Diganta Talukdar, Creative Commons/Flickr

Af Anders Haubart Madsen

RETRÆTE FOR PRÆSTER
En retræte består af andagt, meditation, bøn og stilhed og fælles refleksion. Der vil være undervisning, vejledning og erfaringsudveksling.

Temaet for det første Retrætekursus for præster i Helsingør Stift er ‘Hjertets opmærksomhed’: 


Retræten finder sted 4.-6. September 2017. Læs mere her...

Menigheden efterspørger autentiske præster. Et menneske på prædikestolen, der giver af sig selv og deler ud af egne erfaringer i både livets op- og nedture og i det personlige forhold til Gud.

Sådan lyder en af konklusionerne fra en undersøgelse, foretaget af Helsingør Stifts teologiske konsulent, Marianne Gaarden, og det er en af grundene til, at der er nu tilbydes retræter for præster i stiftet.

“Som præster oplever vi, at vores egen tro har større og større betydning for den måde, vi er præster på i dag,” siger sognepræst Betina Bolvig og pastor emeritus Karin Helmersen, begge uddannede retræteledere fra FUV, der er gået sammen om at arrangere retræter for præster i Helsingør Stift.

“Menigheden spørger præsten:Hvordan er det for dig som præst at have Gud med i livet?”

Frirum med stilhed og kursus

En retræte handler om at trække sig tilbage fra sin dagligdag for at finde fornyet inspiration, hvile i Gud og styrke sin tro, forklarer initiativtagerne. Som deltager får man tid til at være i et stille rum, meditere, bede og få undervisning og vejledning i, hvad det vil sige at åbne sit hjerte for et nært forhold til Gud.

“Med en retræte får man et spirituelt frirum, hvor man kan fordybe sig i sin egen tro og dele sine erfaringer i et fællesskab med sine kolleger,” siger Karin Helmersen.

Initiativet bunder i en oldgammel tradition i kristendommen, som i de seneste ti år er blevet genoptaget i folkekirken.

Efterspørgsel i kernemenigheder

Siden 2010 har det for eksempel været et tilbud til præster at kunne uddanne sig i retræte på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Her har 65 præster allerede været igennem forløbet, fortæller uddannelsesleder Peter Ruge. Han er overrasket over, hvor stor efterspørgsel efter retræter præsterne oplever, og hvor forskellige sogne, de repræsenterer.

“Da vi startede uddannelsen, troede vi, at den primært ville være interessant for den folkelige spiritualitet i grænsefeltet mellem østlig åndelighed og folkekirkekristendom. Det har bare vist sig, at der også har været en betydelig interesse inde i kernemenighederne blandt folk, der kommer regelmæssigt i kirke og ser det som en del af deres identitet at være forankret i folkekirken.”

“Der er tilsyneladende et latent behov, som ikke er blevet imødekommet,” mener Peter Ruge.

Interesse ved siden af kirken

Også præsterne har brug for at komme på retræte. Peter Ruge fortæller, at tjenestefrihed til at tage på retræter allerede er et tilbud til præster i Roskilde Stift, og at både den svenske og norske kirke anbefaler deres præster at tage sig tid til den personlige fordybelse.

Sådan har det bare ikke altid været, understreger han:

“Den åndelige fordybelse har været undertrykt og fortrængt. Da jeg selv læste teologi i 1970’erne, var det til grin at interessere sig for det personlige gudsforhold, og man kan nok stadig finde præster, der ikke føler sig på hjemmebane ved at skulle dele den slags med andre.”

Peter Ruge bemærker, hvordan der ved siden af kirken er vokset en stor interesse frem for meditation og åndelig inspiration af østlig karakter.

“Og den interesse bør præster også være uddannede til at imødekomme,” siger han og peger på retræter som en del af folkekirkens arv:

“Klosterliv og vækkelser repræsenterer et midterspor i kirkens historie, som vi alle har brug for bliver holdt farbart. Retrætebevægelsen er udtryk for denne fromhedstradition, og her kan der udvikles nye former for spiritualitet i pagt med de behov for ånd, som mange mennesker udtrykker i vores egen tid.”

Det første retrætekursus for præster i Helsingør Stift finder sted den 4.-6. september 2017Læs om programmet og om tilmelding her…