Nyheder
Nyheder

Nyt fra stiftets distrikstforeninger

Begyndelsen af 2018 byder generalforsamling og inspirationskursus i stiftets to distriktsforeninger.

Mette Bock

Mød kultur- og kirkeminister Mette Bock, når Distriktsforeningen for Sydøst inviterer til inspirationskursus. (Arkivfoto)

Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd

Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd indkalder til ordinær generalforsamling. Det sker mandag den 26. februar 2018 kl. 18.00 på Apotekerforeningens kursusejendom Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød. Dagsorden sendes til alle menighedsråd i distriktsforeningens område via DAP senest den 26. januar 2018.

Distriktsforeningen for Sydøst

Distriktsforeningen for Sydøst inviterer til inspirationskursus samme sted under titlen "Kirken i centrum – troen i centrum". Det sker fredag den 26. og lørdag den 27. januar 2018, ligeledes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Her kan man møde kirkeminister Mette Bock, næstformand i Vesterbro Sogn Anton Pihl, korleder i Jægersborg Pia Boysen og hendes børnekor samt præsterne Marie Høgh, Jens Rønn Sørensen, Charlotte Chamon, Bo Chen, Stinna Ahrenst, Hjørdis Kjærgaard og Sarah Thorngreen Auken. 

Der vil være udstillinger mellem foredragene: Dåbsservietter, Selskabet for Kirkelig Kunst, Bibelselskabet, Kvindesmedien, Småkageriet og Kirkekaffe. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

Pharmakon er et stort, velindrettet og velfungerende kursussted, med toilet, bad, telefon, fjernsyn og dejlige senge på alle værelserne. Der forefindes også handicapvenlige værelser. Deltagelse i kurset er åbent for alle. 

Pris inkl. alle måltider, drikkevarer til maden, kaffe m.m.:
• Pr. person i enkeltværelse, 

kr. 2.000,-
• Pr. person i dobbeltværelse, 

kr. 1.700,-
• Kursus uden overnatning, kr. 1.300,- 

Kurset kan betales af kirkekassen. 

Tilmelding sendes samlet pr. menighedsråd, så det er fremme senest 15. januar til Otto Bendixen, bbxobx@post12.tele.dk 

Betaling overføres samtidig til konto, reg.nr. 1551 kontonr. 3327031813 i Danske Bank. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er indgået på kontoen. De tilmeldtes navne bedes venligst anført under meddelelser til modtageren. Evt. afmelding skal ske senest 19. januar 2018 kl. 16.00 til Otto Bendixen på telefon 2026 7041. Ved senere afmelding hæfter menighedsrådet for betaling.