Nyheder
Nyheder

Lutherrosen springer ud med kormusik til 2017

Folkekirkens Ungdomskor byder på nye salmer og ny kormusik til reformationsjubilæet.

Folkekirkens Ungdomskor står bag Lutherrosen, som byder på ny kormusik til markering af reformationsjubilæet 2017.

Martin Luther var en musikkyndig og musikbegejstret teolog, der så musikken som en nødvendig del af forkyndelsen.

”Næst efter teologien sætter jeg musikken højest, for den forkynder for hjertet, hvad teologien forkynder for forstanden”, sagde han.

Derfor er det oplagt, at Folkekirkens Ungdomskor bidrager til fejringen af reformationsjubilæet i 2017 med nye salmer og ny kormusik.

Projektet, som har titlen "Lutherrosen", er skabt til alle de sammenhænge, hvor man i kirken vil fejre reformationsjubilæet med sang og musik: til gudstjenester, koncerter, sangaftner og andre arrangementer i sognet. 

En række af landets fremmeste salmedigtere og komponister skabt 17 nye salmer med nye melodier samt 25 motetter og korsatser skrevet dels over fem velkendte Luther-salmer, dels over de skriftsteder, Luther fremdrog som argument for lovsangen og musikken som en uomgængelig del af kirkens og det kristne menneskes liv. 

Salmer, korsatser og essays

Ligesom Luthers segl med den fembladede rose, der har givet udgivelsesprojektet navn, består Lutherrosen af fem dele:

• Salmer med tekster og melodi

• Melodisamling med koralsatser til salmerne

• Ligestemmige korsatser

• Korsatser for blandet kor

• Essays med bidrag af projektets forfattere og komponister tillige med tre større artikler om Luthers forhold til musik, gudstjeneste og salmesang.

Salmeteksterne er stærke, poetiske nyfortolkninger af luthersk kristendom skrevet i et levende, nutidigt sprog. Det musikalske udtryk i salmemelodierne spænder vidt – fra det let rytmiske og iørefaldende til det mere udfordrende. Der er tostemmige korsatser til begynderkoret og såvel lettilgængelige som mere krævende tre- og firestemmige korsatser til både ligestemmige og blandede ungdoms- og voksenkor. 

Lutherrosen udgives på forlaget Mixtur, og udgivelsen er støttet af Præsidiet for Reformationsfejringen i Danmark.

Forslag til musikgudstjenester 

En række præster og organister har udarbejdet forslag til musikgudstjenester, hvori musik fra Lutherrosen indgår i sammenhæng med tekster af og om Luther og reformationstidens teologiske tanker. Forslagene vil være tilgængelige på Folkekirkens Ungdomskors hjemmeside, hvor der også vil være forslag til læsning og yderligere inspiration for den Luther- og reformationsinteresserede.

For yderligere information kontakt Folkekirkens Ungdomskors sekretariat: fuk@fuk.dk, tlf. 2179 3531.

Inspirationskursusdag på Sjællands Kirkemusikskole


Kom og bliv inspireret til korets, menighedens og kirkens fejring af Luther og reformationsjubilæet i 2017, når Lutherrosen præsenteres på en kursusdag med spændende oplæg, samtale og masser af sang. 

Fredag den 27. januar kl. 10-15
Kirkemusikskolen, Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde.
Underviser: Povl Chr. Balslev 


OBS: Tilmelding senest den 11. januar på sjkms@km.dk


Deltagerprisen er inkl. let frokost og kaffe 

Pris: 575 kr. inkl. Luther-rosens salmebog, antologi for blandet kor og antologi for ligestemmigt kor.

Pris: 450 kr. for deltagere, der selv medbringer egne eksemplarer af udgivelserne fra Luther-rosen.

Udgivelsesfest på Vartov

Kom og vær med, når Lutherrosen springer ud lørdag d. 4. februar 2017. Kirkeminister Mette Bock byder velkommen til en festlig eftermiddag med fællessang, korindslag og oplæg.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest den 23. januar 2017 pr. mail til Grundtvigsk Forum på tilmelding@vartov.dk 

Korstævner 

I efteråret 2017 afholdes en række korstævner i landets domkirker for børne- og ungdomskor, med kormusik fra Lutherrosen på programmet. Alle stævner afsluttes med en festlig koncert. Korstævnerne arrangeres i samarbejde med de lokale stiftskredse. Tilmelding til de lokale kredse i Folkekirkens Ungdomskor.