Nyheder
Nyheder

Luther på falderebet III:III

Reformationsdagen er overstået og Lutherlagkagefadet er tømt. Men reformationsfesten fortsætter i hele Helsingør Stift.

Af Sarah Thorngreen Auken

Orgelbruset fra de mange jubilæumsgudstjenester er ved at fortage sig, men Luthers tankegods lever videre. Sådan som det har gjort de sidste 500 år og som det vil blive ved med, dag efter dag, søndag efter søndag, i hele Helsingør Stift. Fra Gilleleje nord til Avedøre i syd og fra Skovshoved i øst til Skibby i vest.

Her er et lille udsnit af de mange og mangfoldige reformationsarrangementer i Helsingør Stift. Husk at kigge i din lokale avis, hjemmeside og facebook.

Vi ses i 2036!

Luthers Unger

8. november kl. 18.00 i Gilleleje Kirke

40 børn i alderen 5-13 år opfører en børnemusical, der hedder "Luthers Unger". Musicalen er skrevet af den svenske komponist Karin Runow og oversat af Anna Jonsson, som er kirkesanger i Esbønderup og Villingerød. Det er børn fra fem forskellige kirker, som synger sammen. 

Uropførelse i anledning af Lutheråret

12. november kl. 16.00 i Hørsholm Kirke

Fredensborg Provstis Børne- Junior- og Koncertkor samt Fredensborg Slotskirkes Pigekor holder koncert i Hørsholm Kirke, hvor de uropfører en række værker, som er skrevet specielt til korene i anledning af Lutheråret.

Allerede sidste år bestilte korenes ledere værker beregnet til Luther-fejringen, og det er disse, som publikum nu får lov til at høre samlet for første gang. Komponisterne John Frandsen, Jakob Lorentzen og Phillip Faber har skrevet nye værker specielt til korene.

Korene ledes af Cille Buch, og akkompagneres af Henrik Schrøder og Else-Marie Kristoffersen

Pigekoret ved Fredensborg Slotskirke sang også til Helsingør Stifts reformationsgudstjeneste og landemode i Helsingør Domkirke d. 29.11. 2017 (PR-Foto)

Reformationskoncert

12. november kl. 17.00 i Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

Under titlen ’ALTERNATIM Luther/Præstholm’ har komponist og organist Christian Præstholm i anledning af reformationsjubilæet komponeret et stort nyt værk for kor og orgel og opfører musikken flere steder i landet sammen med lokale kor.

Christian Præstholm tager fat i en række af både kendte og ukendte Luthersalmer og koraler og fører dem op i et nutidigt tonesprog ved at komponere korsatser og orgelkoraler, som opføres vekselvis af to eller flere musikalske kræfter – menighedssang, flerstemmigt kor eller orgel. En såkaldt alternatim praksis efter Luthersk forbillede.

Martin L. om Martin L.

15. november kl. 19.00 i Egebæksvang Sognehus, Espergærde

Professor emer., dr.theol. Martin Schwarz Lausten har været professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet til 2008 og er stadig tilknyttet fakultetet.

I foredraget berettes om Luthers liv som munk, om de bibelstudier, som gav ham et nyt syn på kristendommen,hans personlige forhold i Wittenberg og de følger, som hans opgør med pavekirken fik for kirken og det verdslige samfund. Der foretages også et strejf til den lutherske reformation i Danmark, og der spørges om, hvorledes vi i dag forvalter den lutherske arv. 

Professor emiritus. dr. Theol Martin Schwarz Lausten modtager af Kristelig Dagblads pris 2017. Her forelæser han til Landemode i Helsingør Stift. (Foto: Kåre Gade)

Katolik fortolker Luthers Kernesalmer

16. november kl. 19.30 i Ordrup Kirke

Katolsk og protestantisk musik er til gensidig fascination og inspiration får man et tydeligt eksempel på ved denne koncert med trompetisten Nikolaj Viltoft og organist Aeji Choi. 

De spiller bl.a. et værk komponeret af den katolske Jean Langlais over syv af Luthers kernesalmer. 

Nikolaj Viltoft er solotrompetist i Det Kgl. Kapel og Aeji Choi er organist i Skt. Thomas kirke på Frederiksberg.

Luthers Käthe

17. november kl 14.00 i Stavnsholtkirken i Farum

”Luthers Käthe” er en fortælling om den unge nonnes flugt fra sit kloster, ægteskabet med Martin Luther og reformationens omvæltninger set med en kvindes øjne.

I dramatisk form fremfører skuespilleren Merete Arnstrøm en monolog, hvor hun lader Katharina von Bora fortælle om sit liv, med opbruddet fra et nonnekloster til ægteskabet med Martin Luther.

Økumenisk seminar og gudstjeneste

1-3. december i København

Folkekirkens biskopper indbyder i fællesskab med Danske Kirkers Råd og den katolske biskop til seminar og jubilæumsgudstjeneste i reformationens tegn.

Afslutningen af jubilæumsåret markerer at det er det tid til at se fremad og forholde sig til kirkens behov for stadig fornyelse: Hvad skal vi være opmærksomme på fremover? 

Dette spørgsmål vil seminaret forholde sig til teologisk og økumenisk med deltagelse af bidragydere med katolsk, luthersk og anden protestantisk baggrund.

Seminaret afsluttes med en økumenisk jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue kirke, København.

Seminaret afholdes i samarbejde med Afdeling for Systematisk Teologi, København.

Alle er velkomne til hele eller dele af seminardagene og til gudstjenesten.