Nyheder
Nyheder

Fra det folkerigeste stift til det mindste stift

INTERVIEW: Marianne Gaarden vil have fokus på forkyndelse og samarbejde i sit nye embede som biskop i Lolland-Falsters Stift.

marianne gaarden

I Helsingør Stift har Marianne Gaarden arrangeret Teologisk Salon, hvor lægfolk og præster har debatteret aktuelle spørgsmål – på billedet diskuteres aktiv dødshjælp med Mickey Gjerris. (Foto: Kåre Gade)

Af Kåre Gade

Når Marianne Gaarden med udgangen af august forlader sin stilling som teologisk konsulent ved Helsingør Stift for at blive biskop i Lolland-Falsters Stift, flytter hun fra landets folkerigeste stift til landets mindste stift. Faktisk plejer man populært at sige, at Lolland-Falsters Stift er på størrelse med Glostrup Provsti.

Det er også et skifte fra et velhavende stift til et stift med økonomiske udfordringer. Og fra et stift, hvor en stor del af Danmarks mest indflydelsesrige mennesker har postadresse, til et stift i den del af landet, som medierne ynder at kalde udkantsdanmark.

Det er altså let at få øje på forskellene, men er der også ligheder mellem de to stifter, f.eks. når det gælder kirkens udfordringer?

“Uanset om man er præst i Nordsjælland eller på Lolland eller Falster, er det en udfordring at forkynde evangeliet, så folk oplever, at det er relevant for dem. Samfundets præmisser for at forstå forandres, og derfor skal evangeliet inkarneres påny. Man kan ikke bare repetere det, man altid har sagt,” siger Marianne Gaarden, som netop har prædikenens formidling som sit forsknings- og undervisningsfelt.

Stort lokalt engagement

En anden lighed mellem de to stifter er udfordringen med at rekruttere medlemmer til menighedsrådene.

“Det skyldes blandt andet, at menighedsrådene slås med et stadigt større bureaukrati, der dræber lysten til at stille op,” siger hun.

Her øjner hun dog et potentiale i Lolland-Falsters Stift:

“Netop fordi kirken er presset, er der et voksende lokalt engagement. I løbet af bispevalgkampen har jeg nok været i TV-Øst seks-syv gange, og valgkampen har fyldt meget i lokalaviserne, både redaktionelt og i form af læserbreve.”


“Alle ved, at der har været bispevalg, og der har endda været læserbreve, hvor folk klager over, at de ikke har mulighed for at stemme. Det gælder om at mobilisere dette folkelige engagement,” siger Marianne Gaarden.

”Stiftet er lille i indbyggertal og pengene er små, men det menneskelige engagement er tilsvarende stort. Der er en åndskraft og vilje til at arbejde for kirkens liv og vækst. Man er klar over, at der sker ikke noget, hvis man ikke selv tager fat.”

“Stiftets afgående biskop, Steen Skovsgaard, har allerede taget et virkelig godt initiativ, da han bad menighedsrådene om altid at indlede møderne med en halv times samtale om kirkens liv og vækst, inden de tager hul på de praktiske og økonomiske punkter på dagsordenen.”

Vil vægte efteruddannelse

Hun glæder sig til at bruge erfaringerne fra konsulentarbejdet i Helsingør Stift i sit nye embede.

“Det er erfaringer, som jeg får brug for, når FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter) skal omlægge og i højere grad forankre deres arbejde lokalt i stifterne. Jeg vil vægte, at Lolland-Falsters Stift bliver et attraktivt stift med hensyn til efteruddannelse.”

“Og så har jeg et stort internationalt netværk, som jeg vil udnytte. Det kunne være spændende at etablere et samarbejde med for eksempel USA og Sydafrika,” siger hun.

Du har bopæl i Helsingør Stift. Bliver du en pendler-biskop?

“Bestemt ikke. Vi sælger huset i Lynge og flytter ind i bispeboligen. Få minutter efter, at jeg var valgt som biskop, blev jeg hevet ind i bispeboligen, hvor to malere stod klar og spurgte, hvilke farver, vi ville have på væggene.

”Marianne Gaarden er gift med Michael Schelde, leder af Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet. Hun ordineres i Maribo Domkirke den 10. september.

Læs mere.