Nyheder
Nyheder

Religionspædagogisk konsulent søges til Helsingør Stift

Til besættelse 1. august 2018

En deltidsstilling som religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift ønskes besat i 1. august 2018 til 31. juli 2021.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 18,5 timer svarende til 50 % af en fuldtidsstilling.  

Der søges en teologisk fagperson med erfaring som sognepræst til - i samarbejde med den

anden religionspædagogiske konsulent - at arbejde med:

-  Indsamling af erfarings- og vidensmateriale på det voksenpædagogiske område inden for folkekirken med henblik på gennemførelse af udviklingsprojekter

-  Kontakt til netværksgrupper i Helsingør Stift

-  Logistiske opgaver i forbindelse med afvikling af kurser inden for det religionspædagogiske område

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC-overenskomsten. Tjenestemandsansatte ansøgere fortsætter i lønforløbet for sognepræstestillingen / fortsætter i det lønforløb vedkommende er indplaceret i.

Henvendelse om stillingen kan ske til

-  Uddannelseskonsulent Pernille Nærvig Petersen, tlf. 21771473, pnp@km.dk

-  Formand for Religionspædagogisk Udvalg, Eigil Saxe, tlf. 45870758, esax@km.dk

Ansøgning sendes til Helsingør Stiftsadministration - kmhel@km.dk - senest den 23. juli 2018