Nyheder
Nyheder

Journalist til kommunikationsopgaver i Helsingør Stift

Stilling er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.

En stilling som journalist til kommunikationsopgaver i Helsingør Stift er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest muligt derefter og ind til den 30. april 2020 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på fuld tid.

I samarbejde med den halvtidsansatte mediekonsulent får du ansvar for at skrive artikler om kirkelivet i stiftet og informere præster, ansatte og menighedsråd om aktuelle begivenheder og nye tiltag i stiftet. Artiklerne publiceres bl.a. via stiftets hjemmeside, digitale nyhedsbreve og sociale medier – disse platforme får du også det daglige ansvar for. Sammen med mediekonsulenten skal du løbende tilpasse og udvikle stiftets kommunikationsstrategi.

Du vil efter behov skulle bistå mediekonsulenten med at rådgive såvel biskop som stiftsadministration samt stiftets menighedsråd, ansatte og præster om kommunikation og medier. 

Helsingør Stift producerer og udgiver én gang om året magasinet Folk&Kirke, som henvender sig til danskere, der ikke kommer ofte i kirken, og som også distribueres i en række andre stiftet. For den rette ansøger vil redaktøransvaret for dette magasin også kunne blive en af arbejdsopgaverne. 

Det er vigtigt, at du

-  kan skabe gode kontakter til lokale og landsdækkende medier og hjælper dem med at få øje på

   de gode historier i stiftet. 

- har kendskab til og interesse for folkekirkens arbejde, teologi, historie og organisation.

- kan vinkle en historie og formidle den i et fængende og letforståeligt sprog.

- har solid erfaring fra et redaktionelt miljø – men også gerne fra en politisk ledet organisation.

- har professionel erfaring med hjemmesideredigering, nyhedsbreve og sociale medier.

- er fleksibel, produktiv og har gode samarbejdsevner.

Det vil være en fordel, hvis du

- har professionel erfaring med foto og video.

- har redaktørerfaring.

- har været ansvarlig for produktion af trykte udgivelser.

Du tilrettelægger selv din arbejdstid i samarbejde med mediekonsulenten, men du skal være indstillet på, at mange af folkekirkens aktiviteter foregår om aftenen eller i weekenden. Stillingen kræver stor selvstændighed, initiativlyst og engagement, og at du er opsøgende og udfarende – også helt bogstaveligt. På grund af stiftets store geografi vil det være hensigtsmæssigt, at du har kørekort og bil. 

Vil tilbyder en stilling med stor frihed og plads til, at du selv kan udvikle den i samarbejde med mediekonsulenten, Medie- og Kommunikationsudvalget, biskoppen og Stiftsrådet.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Stillingen er oprettet af Stiftsrådet i Helsingør Stift og finansieres af det bindende stiftsbidrag.

Henvendelse om stillingen kan ske til formanden for Medie- og Kommunikationsudvalget provst Ove Kollerup, tlf. 36750801 – ok@km.dk– til provst Rebecca Rudd, tlf. 26240827 – rr@km.dkeller til biskop Lise-Lotte Rebel, tlf. 49213500 – kmhel@km.dk .

Ansøgningen skal være Helsingør Stiftsadministration – kmhel@km.dk i hænde senest den 4. maj 2018, kl. 12.00.