Nyheder
Nyheder

Ingen vinder af initiativpris i 2017

Kun to projekter var indstillet til Stiftsrådets Initiativpris, og ingen af dem opfyldte kriterierne.

Søren Ødum Nielsen

Formand for Stiftsrådet Søren Ødum Nielsen taler på Marienlyst den 29. oktober. (foto: Kåre Gade)

Af Kåre Gade

Stiftsrådets initiativpris bliver ikke uddelt i 2017.

Det fortalte Stiftsrådets formand, Søren Ødum Nielsen, da præster, ansatte og menighedsråd var samlet på Marienlyst efter reformationsgudstjenesten i domkirken den 29. oktober. 

Måske skyldes det netop det forløbne års travlhed med at markere 500-året for reformationen, at der kun var indstillet to projekter til prisen, som har to kriterier: Det skal være et menighedsfremmende initiativ, og det skal være noget, som kan anvendes i andre sogne i stiftet. 

“Det ene af de to indstillede initiativer – morgensang – opfylder kravet om at være menighedsopbyggende. Men morgensang er også noget, man allerede har i mange sogne, så en ide, som kan skabe inspiration i andre sogne – ja, det er det nok næppe,” sagde Søren Ødum Nielsen.

“Dommerudvalget anerkender, at det er det godt, menighedsopbyggende projekt, men vi har ikke fundet det rimeligt at tildele en pris for morgensang til et konkret sogn.”

“Det andet indstillede projekt er Kirke Care Danmark, som er en nyetableret, diakonal fælleskirkelig landsforening. Et udmærket initiativ, som imidlertid ikke efter dommerudvalgets mening har den karakter af menighedsopbygning, som er væsentlig.”

Søren Ødum Nielsen understregede, at dommerudvalgets beslutning ikke skal tages som udtryk for, at der ikke fortsat er behov for at dele nye og gode ideer sognene imellem. 

“Jeg ved ikke, om det nye Stiftsråd vil opretholde stiftsinitiativprisen – det håber jeg – men jeg ved, at vi har behov for at udvikle kommunikationen og erfaringsudvekslingen, så vi kan lære af hinandens gode idéer. Og jeg ved, at stiftets kommunikationsmedarbejdere er meget ivrige efter at formidle historierne,” sagde Søren Ødum Nielsen.