Nyheder
Nyheder

"Det handler om liv og vækst!"

En veloplagt og engageret kirkeminister gæstede Distriktforening Sydøst inspirationskursus "Troen i centrum".

Ca. 100 deltagere var på inspirationskursus i Hillerød. Blandt de øvrige oplægsholdere var flere af stiftets præster.  
(Foto: Sarah Thorngreen Auken)

Af Sarah Thorngreen Auken

Salen i Pharmakons kursuscenter sydede af begejstring og forventning af de ca. 100 deltagere – velnærede efter kursuscenteres servering -  der havde sat sig til rette, for at høre det første oplæg i weekendens inspirationskursus: “Med troen i centrum”.

Formand for Distriktforening Sydøst Tommy Carlsen fra Glostrup sogn byder velkommen og så tager Kirke- og Kulturminister Mette Bock over.

Modvillige præster

Kirkeministeren havde valgt at indlede aftenen med "Hvad solskin er for det sorte muld" fra Højskolesangbogen. Den er skrevet af Grundtvig i 1856, fortæller Bock, samme år, hvor det første  cirkulære udgik fra regeringen, der indledte processen med at oprette menighedsråd i de danske kirker.

Der var først tale om en frivillig ordning, men selv den blev ikke mødt af den store begejstring fra præsterne.

"Det mente de ikke at der var behov for" fortalte kirkeministeren til forsamlingens fornøjelse.  Det var måske også  tænkt som den første optakt til at ordne kirkens forhold ved lov, som Grundloven fra 1849 krævede. "Det har vi så overset sidenhen," bemærkede ministeren med et skævt smil.

I Helsingør Stift er der to distriktsforeninger: Distriksforening Frederiksborg og Distriktsforening Sydøst. Her ses formand for Sydøst: Tommy Carlsen, Glostrup.

Mette Bock fortæller, at når hun er ude i verden, så bliver hun mødt med stor forundring.

"Der ikke nogen der har en kirkeminister, De tror alle at vi har en statskirke.”   

Ministerens opgave er ikke at blande sig i kirkens indre anliggender.   Biskopperne skal diskutere med hinanden, ikke med ministeren.  Opgaven er, at agere stødpude mellem Folketinget og Folkekirken - begge veje.

"Jeg må jo korrigere mine udenlandske kolleger og fortælle, at vi har en folkekirke. En stor medlemsskare, som alle - helt frivilligt og uden tvang har meldt sig ind. Og hvis man kigger tallene lidt nøjere efter, for dem, hvor det ikke forekommer naturligt at få sine børn døbt fx ved indvandring. Så er den reelle medlemsprocent 86 %."    

"Der er intet land i verden, der har så stærk en kirke, som Danmark!"   

Fremme liv og vækst

I 1903 blev den første lov om menighedsråd vedtaget. Og det er bla. på den baggrund at der idag er ca 12.000 menighedsrådsmedlemmer på landsplan. Det vidner om et stærkt civilsamfund.  Det er pga. mennesker der har været med til tage ansvar, løfte og bære de opgaver ligger i lokalsamfundet. 

"Kirken er stærk pga mennekser som Jer. Mennesker der tager sin opgave på sig. Vi har som borgere et medansvar dér hvor vi er. Også i kirken".

Men menighedsrådsarbejde har flere facetter:

"Det er vigtigt at huske hinanden på, hvad det egentlig handler om. Det er  alt for nemt, at fortabe sig i strukturer og paragraffer. Først og fremmest handler det om at fremme menighedens fællesskab og sognets liv og vækst" understreger Mette Bock

X-factor eller Kirkeminster? Salen var ikke i tvivl.

Mette Bock runder sit oplæg af, og inviterer deltagerne til at stille spørgsmål eller komme med en kommentar.

Spørgelysten fra salen fra stor: "Skal vi følge den svenske kirkes eksempel? Lyder et af spørgsmålene. "Nej" buher salen. Og Ministeren er enig med flertallet og fortsætter: "Jeg har fulgt med i  hvad der sker i både Sverige, Norge og Finland - og jeg må sige,  atingen af modellerne har imponeret mig. Det kommer vi ikke til at se her i Danmark".

Og det leder så til dagens afsluttede bemærkning:

“Folkekirken har altid været i udvikling og det vil den blive ved med at være. Og vi skal hjælpe hinanden med, at det er og bliver en nænsom proces”.

Højt humør omkring de runde borde. Kurset blev indledt med en middag for alle deltagere: Kirkeminister Mette Bock  erflankeret af næstformand Hans-Henrik Nielsen (tv.) og formand Tommy Carlsen (th.)