Nyheder
Nyheder

Fra mødregruppe til menighedsråd

Da det nye menighedsråd i Veksø tiltrådte for et år siden, havde kun få af de valgte erfaring med menighedsrådsarbejde.

Veksø Kirke er en middelalderkirke fra 1100-tallet. (Foto: Sarah Auken)

Af Sarah Auken

Stenløse og Veksø ligger et stenkast fra hinanden og deler præster med hinanden. Det virkede derfor oplagt at de to sogne med samme pastorat skulle lægges sammen til ét sogn, som det er sket andre steder.

Men sådan blev det ikke. Her følger historien om, hvordan en landsby vågnede op til dåd, og om hvordan et valg af ny præst kan samle to parter.

Det mystiske besøg

Hatla Johnsen, Helene Pedersen og Rina Ravn Borg, som jeg interviewer en aften i Veksø, blev alle valgt til menighedrådet for første gang i 2016.

Ja, faktisk er det kun ét af menighedsrådets medlemmer, som er genganger fra det foregående råd. For Helene Pedersen, som i dag er næstformand i rådet, kom opfordringen til at stille op som lidt af en overraskelse. 

"Jeg er på barsel med min yngste søn, og en dag bliver jeg ringet op af en mand, der bor i Veksø. Jeg kender ham ikke. I telefonen begynder han at snakke om menighedsråd, og han spørger, om han må komme og besøge mig."

"Den dag i dag ved jeg stadig ikke, hvorfor jeg blev kontaktet. Måske havde han set mig i byen, og alle ved jo hvor jeg bor." 

Kort tid efter står manden i hendes stue og begynder at tale om menighedsråd.

"Menighedsråd? Der er ikke noget der ligger mig fjernere i hele verden," tænker hun.

Manden viser sig at være suppleant fra det daværende menighedsråd. Han fortæller Helene, at det nuværende menighedsråd går af, og hvis der ikke kommer et nyt råd, vil de to menighedsråd i Veksø og Stenløse – og dermed de to sogne – blive lagt sammen.

Først er Helene afvisende:

"Jeg er også aktiv borgerforeringen, repræsentant for borgerlauget og repræsentant for Veksø i Landsbyrådet. Jeg sidder i forældrebestyrelsen i både børnehave og skole. Jeg synes, at min tallerken er fuld nok i forvejen."

Vi kan godt selv

Da den uventede gæst er gået, begynder hans ord dog at bundfælde sig.

"Det ramte lige ned i et ømt punkt hos mange Veksøborgere. Vi, der er så glade for vores lokalsamfund, vi kan altså godt selv. Hvorfor skal dem fra Stenløse tage beslutninger på vores vegne? Det er os, der kender byen. Vi bor her."

Helene nævner det for sin veninde fra mødregruppen, Hatla. Hatla fortæller, at hun har siddet i et menighedsråd på Vesterbro – men som suppleant. Helena tænker:

"Fint, så har jeg en med erfaring. Så får Hatla formandsposten."

Rina Ravn Borg, Helene Pedersen og Hatla Johnsen – før nye, nu erfarne medlemmer i Veksø Menighedsråd. (Foto: Sarah Auken)

Da Veksø vågnede

Rina, som har et barn på samme alder, bliver hevet med i projektet. De tre mødre går i gang med at lave løbesedler. De inddeler byen i tre områder, og på et par dage har de hustandsomdelt næsten 3000 flyere, der inviterer til møde om sammenlægningen.

Det giver et stort fremmøde, og der møder lige mange folk op fra Veksø og fra Stenløse.

"Først og fremmest inviterede vi Veksøborgerne, fordi de skulle tage stilling. Vi tænkte, at andre i byen skulle have lejlighed til også at tage stilling," siger Helene.

Der er en ophedet stemning i lokalet. Det er tydeligt, at mange går op i spørgsmålet, og selvom der også skal sidde repræsentanter fra Veksø i det nye, fælles menighedsråd, vil de være i undertal. 

"Jeg tror, at mange Veksøborgere vågnede," fortæller Helene.

"Der har nok længe hersket en 'dem og os-følelse, når det gjaldt Stenløse vs. Veksø. Og det blev spidset til ved forestillingen om, at Veksø fremover ville være i mindretal, når der skulle træffes beslutninger for Veksø Kirke."

På mødet bliver endnu én grebet af stemningen og melder sig til et kommende Veksø-menighedsråd.

De tre initiativtager går fra mødet med en følelse af at have taget et vigtigt første skridt. Selvom der stadig var meget arbejde tilbage med at opstille listen og få flere til at deltage, lykkes det.

Den 1. søndag i advent 2016 tiltræder det nyvalgte menighedsråd i Veksø Sogn.

Det tidligere menighedsråd havde ansøgt om en forkortet funktionsperiode på to år. Så Veksø Menighedsråd er på valg igen i 2018. (Foto: Sarah Auken)

Ny provst, ny administrationschef, og stor ansøgning til byggeprojekt

Et enkelt medlem fra det gamle råd træder med over i de nye råd. Det viser sig at være helt afgørende. Hun var kasserer og kontaktperson i det gamle råd og har værdifuld viden, menighedsrådet kan trække på. Særligt, da det første, der skal ske, er godkendelsen af det gamle regnskab og det nye budget.

"Vi er jo fuldstædig historieløse. Vi overtager et regnskab, som skal lukkes. men vi har ingen anelse om, hvad der er i det."

Efter en måned skal rådet sende første udkast til et nyt budget.

"Det bliver på tro og tillid til, at det hænger sammen," siger Hatla.

En måned tidligere er den nye provst tiltrådt. Der skal findes en ny administrationschef i provstiet, og der skal sendes en millionstor ansøgning afsted til et byggeprojekt for kirkegården.

Den store mængde af bureaukrati overrasker og overvælder de nye medlemmer, men alle går til opgaven med stor grundighed og nysgerrighed.

De henter hjælp fra både Stenløse og Ølstykke menighedsråd til de mange opgaver.

"Fordi der ikke er noget 'vi plejer', har vi selv kunnet sætte rammerne for, hvordan vi kører vores rådsarbejde," siger Hatla.

Forsøgsordning for menighedsråd

Normalt sidder et menighedsråd i en periode på fire år.

Ved menighedsrådsvalget i 2012 var der mulighed for, at menighedsråd kunne deltage i forsøg med en 2-årig funktionsperiode.

I alt 122 menighedsråd deltog i forsøget med 2-årig funktionsperiode, og disse menighedsråd havde derfor nyvalg i 2014.  

I 2016 var det igen muligt at have en to-årig funktionsperiode. Menighedsrådene skal have søgt om Kirkeministeriets godkendelse af en forkortet funktionsperiode.

Kilde: km.dk

Og ny præst...

Lige da det nye menighedsråd tiltræder, falder en bombe:

Præsten i Veksø har fået nyt embede, og derfor skal Veksø vælge en ny præst – sammen med Stenløse, for pastoratet deler man jo stadig.

"Det her var simpelthen så vigtigt. Hvis det ikke blev den rigtige præst, ville det hele falde fra hinanden," siger Rina.

De tre nye menighedsrådsmedlemmer er nervøse for processen, for til sammenlægningsmødet, hvor en fusion imellem de to råd blev afværget, gik bølgerne højt. Nu skal de så finde en ny præst sammen.

Heldigvis forløber processen over al forventning.

"Vi kom virkelig under huden på hinanden," siger Rina.

"Alle viste sig fra deres bedste side. Der var snak og hilsener. Det var tydeligt, at vi måtte lægge det andet bag os.” 

Alt er på spil

Rina fortæller, at hun aldrig har oplevet, at der blev kastet så megen energi efter at løse en enkelt opgave.

Først skal en række ansøgere og potentielle ansøgere have kirke og præstegård vist frem. Så indkommer der 25 ansøgninger, hver for sig omfattende, som skal gennemgås.

"Alle dem skulle vi læse, og vi skulle mødes med Stenløserådet og diskutere ansøgningerne," siger Rina.

Til sidst bliver udvalgte ansøgere indkaldt til prøveprædiken og samtale. Til samtalerne skal flere end 30 personer på en eller anden måde blive enige.

"Vi havde fire præster til prøveprædiken. De fik alle den samme tekst at prædike over, og vi fik fire vidt forskellige udlægninger af den. Bagefter havde vi fire vidt forskellige samtaler," siger Helene. 

"Man kunne mærke, hvor vigtigt det var for alle. Til den første samtale sad flere med tårer i øjnene – fordi det, ansøgeren delte med os var rørende, og fordi situationen var så følsom."

"Det skulle være en præst, der passede godt i både Veksø og Stenløse," siger Hatla.

Ingen tvivl - alle er enige

Heldigvis viser det sig, at de to menighedsråd er helt på linje.

"Ansøgerne var gode, men der var kun én rigtig kandidat. Hun ramte bare os alle spot-on. Hun havde taget sin mand med. Hun viste, at hun med liv og sjæl ville flytte her til Veksø," siger Rina.

I stedet for en splittelse mellem de to menighedsråd i pastoratet ender præstevalget derfor i forbrødring, da de to menighedsråd vælger deres præst enstemmigt.

Og i Veksø får den gamle mødregruppe en mulighed for et ny medlem. Den nye præst har nemlig barn i samme alder.

"Med den nye præst har vi fem forældre fra menighedsrådet i børnehaven," griner Helene.

"Så nu har vi også kuppet den."