Nyheder
Nyheder

Antallet af barnedåb steg i Helsingør Stift i 2016

Selv om der i 2016 var flere end tidligere, der meldte sig ud af folkekirken, var der også en stigning i antallet af barnedåb. 

barnedåb

5.134 børn under ét år blev døbt i Helsingør Stift i 2016 - 401 flere end i 2015. (Foto: Andreas Bro)

Af Kåre Gade

Der er i dag 692.405 medlemmer af folkekirken i Helsingør Stift, som med omkring én million indbyggere er Danmarks folkerigeste stift. Det svarer til 69 procent - et fald på ét procentpoint i forhold til sidste år.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik, som offentligjordes i dag. 

Antallet af udmeldelser af folkekirken i Helsingør Stift mere end fordobledes i 2016 i forhold til tidligere år. I alt 3.626 valgte at melde sig ud, og især de unge i begyndelsen af 20’erne syner i statistikken. 

“Det er altid ærgerligt, når nogen vælger at melde sig ud. Omvendt er det jo ikke noget nyt, at unge, som næsten lige er blevet myndige, forlader folkekirken. Heldigvis er der også mange af dem, der besinder sig, når de bliver ældre, og vælger at melde sig ind igen,” siger biskop Lise-Lotte Rebel.

Tallet for indmeldelser er stigende

Faktisk viser de nye tal fra Danmarks Statistik, at såvel tallene for barnedåb som for indmeldelser i det hele taget er begyndt at stige.

Langt de fleste indmeldelser i folkekirken sker i form af barnedåb, og for første gang er dette tal steget: 5.134 børn under ét år blev døbt i Helsingør Stift i 2016 - 401 flere end i 2015. En del af stigningen kan forklares ved, at der fødtes flere børn, men mens stigningen i fødselstallet var 5,8 procent, steg antallet af døbte under ét år med 8,4 procent.

Også det samlede antal indmeldelser i Helsingør Stift steg for første gang i 2016. I de ti år, Danmarks Statistisk har opgjort tallene, har tallet været faldende, men med 6.734 indmeldte er det nu højere, end det har været i fire år.

“Det viser, at der ikke kun har været en udmeldelsesbølge, men også en indmeldelsesbølge i 2016. Når der er debat om folkekirken, går bevægelsen begge veje,” siger Lise-Lotte Rebel.

Dåben som identitetsmarkør

Ishøj-Torslunde pastorat er et af de steder i Helsingør Stift, der mærker en voksende opbakning til barnedåben. I Ishøj er medlemsprocenten nede på 48, men netop fordi folkekirkemedlemmerne i dag udgør et mindretal, er de mere bevidste om deres egen baggrund. Det mener Asta Gyldenkærne, sognepræst i Ishøj.

“Demografien i Ishøj betyder, at vi har relativt få folkekirkemedlemmer i den fødedygtige alder. Til gengæld vælger de barnedåben til. Sidste år havde vi omkring 106 dåb i pastorat, og i år er der allerede 42 dåb, som enten har været holdt eller skal holdes. Dåben er en identitetsmarkør, både kulturelt og religiøst,” siger Asta Gyldenkærne.

Ros til lokale initiativer

Det stigende antal barnedåb i stiftet kan imidlertid stadig ikke opveje det medlemstab, som skyldes dødsfald blandt folkekirkemedlemmer. Derfor er der fortsat brug for en indsats for at styrke barnedåben, mener biskoppen.

“Jeg vil gerne rose stiftets præster, provster og menighedsråd for det store arbejde, de gør for at øge bevidstheden om barnedåbens betydning. Det er utroligt vigtigt med den lokale forankring, og derfor glæder det mig at se, at de lokale initiativer i form af brochurer, hjemmesider og opsøgende arbejde faktisk bærer frugt,” siger hun.

“Samtidig skal vi glæde os over det daglige, solide arbejde i sognene. Folkekirken er andet og mere end statistik over indmeldelser og udmeldelser. Den er dybt rodfæstet gennem generationer, og det er min overbevisning, at den brede befolkning også i fremtiden vil arbejde med på det vigtige fællesskab, som folkekirken udgør. Uden kirkens fællesskab ville vi alle sammen være fattige.”

På landsplan faldt folkekirkens medlemsandel af befolkningen i 2016 med knapt en procent fra ca. 76,9 til ca. 75,9. Stadig er flere end tre fjerdedele dog folkekirkemedlemmer.

Se de nyeste tal om folkekirken på Danmarks Statistiks hjemmeside.