Nyheder
Nyheder

Året, der gik

Vi ser tilbage på reformationsjubelåret 2017, hvor Luther måtte dele opmærksomheden med Lars Mikkelsen. 

Barnedåb

Barnedåb var i fokus ved årets begyndelse.

Af Kåre Gade og Sarah Auken

Januar: Kampagne for barnedåb

Barnedåben får fokus i årets første måneder, da folkekirken.dk lancerer en landsdækkende dåbskampagne med artikler, film og billeder samt en selvstændig Facebook-side. Dåbsprocenten i Folkekirken var i 2014 under 63 procent. 40 år tidligere var den 87,4 procent. 

Februar: Diakoni og livsmod

Som optakt til stiftets diakonidag med temaet 'Livsmod' fortæller Carsten Larsen – en af initiativtagerne til Facebook-netværket Næstehjælperne – om sin tro: "Jeg beder ofte Gud om hjælp til arbejdet. Jeg er i min grundvold overbevist om, at han hjalp mig fra et liv, der kun bestod af arbejde, øl, fodbold og junkfood, til et meningsfuldt liv med en kæreste og et engagement i Næstehjælperne."

Marts: Debat om aktiv dødshjælp

I begyndelsen af 2017 kommer det frem, at et netværk af læger udfører aktiv dødshjælp i Danmark. Teologisk Salon sætter fokus på emnet med et debatmøde i Humlebæk Sognegård. "Aktiv dødshjælp er det sværeste spørgsmål, jeg har været med til at behandle i de seks år, jeg sad i Etisk Råd," siger teolog og lektor i bioetik Mickey Gjerris.

April: "De trofaste og de troløse"

Inspireret af Ateistisk Selskabs kampagne for udmeldelse af folkekirken afsøger Helsingør Stifts magasin Folk&Kirke grænselandet mellem tro og ikke-tro. I magasinet kunne man bl.a. møde manuskriptforfatteren Adam Price og musikeren Kristian Leth. "Kristendommen er en konstant karakter i min kunst – en ramme, som jeg afprøver og forholder mig til," sagde Leth til Folk&Kirke, som nu udkommer i fem af landets stifter.

Ordination i domkirken

Ordination i domkirken den 23. april 2017.

April: Ordination i domkirken

Året igennem har vi været rundt i stiftet for at dokumentere kirkelivet i film og billeder. Det er blevet til en række fotoalbum på Helsingør Stifts Facebook. Den 23. april var vi til ordination i domkirken. Folkekirken står over for en tid med præstemangel. Mens de store årgange går på pension, uddannes der for få teologer fra landets universiteter. Helsingør Stift er dog stadig priviligeret med relativt mange ansøgere til de ledige embeder. 

Maj: Rejsehold løser konflikter

En ny rapport fra kirkeministeriet viser, at næsten hver fjerde præst har oplevet at være udsat for mobning på arbejdspladsen inden for det seneste år. Helsingør Stift har allerede i 2015 etablerede et rejsehold, som skal forebygge og løse kollegiale konflikter. "Det er vigtigt, at stiftet stiller redskaber til rådighed, så konflikter mellem præstekolleger kan løses, inden de går i hårdknude," siger biskop Lise-Lotte Rebel.

Juni: Folkekirken på Folkemødet

Også i 2017 er folkekirken til stede på Folkemødet på Bornholm, denne gang med en central placering på Cirkuspladsen. Programmet kommer rundt om reformationens betydning, folkekirkens tilstand og religiøse symboler på offentlige arbejdspladser. Et af de mest besøgte arrangementer i teltet er en debat om skam, som livestreames på Facebook.

Skam-debat på Folkemødet

Skam-debat på Folkemødet.

Juni: Marianne Gaarden bliver biskop

Ved en tæt afstemning i anden valgrunde vælger Lolland-Falsters Stift Marianne Gaarden, teologisk konsulent i Helsingør Stift, som ny biskop. "Uanset om man er præst i Nordsjælland eller på Lolland eller Falster, er det en udfordring at forkynde evangeliet, så folk oplever, at det er relevant for dem. Samfundets præmisser for at forstå forandres, og derfor skal evangeliet inkarneres påny. Man kan ikke bare repetere det, man altid har sagt,” siger Marianne Gaarden.

Juli: Folkekirken, reformationen og fremtiden

Hvad er det vigtigste, reformationsåret har mindet os om? Hvad ville du gerne ændre ved folkekirken? Og hvordan ser folkekirken ud om 50 år? De spørgsmål svarede en række kendte stemmer fra stiftet på. "Det vigtigste, reformationsåret har mindet os om, er, hvor protestantiske vi er. Den protestantiske kristendom har været så dominerende i Danmark, at det har været svært at se skoven for bare træer," siger Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær i Bibelselskabet.

September: Leise og Lars Gustav ransager Herrens Veje

DR Dramas nye tv-serie 'Herrens Veje' imødeses med lige dele begejstring og bekymring i folkekirken. De første afsnit får dog rigtigt gode anmeldelser, ikke mindst Lars Mikkelsen i rollen som provst Johannes, og også de fleste folkekirkelige røster er i begyndelsen positive. På Folk&Kirkes hjemmeside er det præsterne Leise Christensen og Lars Gustav Lindhardt, der ransager 'Herrens Veje', afsnit for afsnit. 

Oktober: Reformationsgudstjeneste i domkirken

Årets landemodegudstjeneste i Helsingør Stift var også stiftets officielle, fælles markering af 500-årets for reformationen, og domkirken var fyldt – med menighedsrådmedlemmer, ansatte og præster i ornat. Efter gudstjenesten var der foredrag, kaffe og Luther-lagkage på Hotel Marienlyst. Videoerne fra gudstjenesten årets mest sete og delte opslag på Helsingør Stifts Facebook-side.

Præster til reformationsgudstjeneste

Præster til reformationsgudstjeneste.

November: Fokus på voksendåb

I takt med, at en voksende del af befolkningen ikke er blevet barnedøbt, vælger flere og flere dåben til i en moden alder. Stiftsmagasinet sætter fokus på, hvilke udfordringer væksten i voksendåb stiller folkekirkens liturgi og dåbsteologi overfor. I den forbindelse er vi blandt andet med til en voksendåb i Vejleå Kirke, der kastede dette festlige Facebook-album af sig.

November: Nyt stiftsråd

Torsdag den 16. november holdt det nyvalgte Helsingør Stiftsråd konstituerende møde i stiftets lokaler på Sankt Mariæ Kloster i Helsingør. Ved konstitueringen blev Søren Ødum Nielsen genvalgt som formand. Mogens Kühn Pedersen, nyvalgt medlem af stiftsrådet, men veteran i Bagsværd menighedsråd, blev medlem af udvalget for teologisk efteruddannelse, som fremover både skal fokusere på stiftets præster og lægfolk. 

December: Hvem bliver Lucia-brud i år?

Lucia er adventstidens store, folkelige begivenhed. Og hvem vil ikke gerne være Luciabrud? Vi taler med Lucca og Kirstine, som synger i Børnekoret i Herstedøster Kirke, og som tænker meget på, hvem der mon bliver årets Luciabrud, når de skal gå Luciaoptog i Albertslund Centrum. Videoen blev en af årets mest sete.