Nyheder
Nyheder

STIFTSINITIATIVPRISEN

Stiftsrådet ønsker at hædre et godt initiativ i Helsingør Stift

Messiaskirken er tidligere prismodtager af Stiftsinitiativprisen.

af Stiftsrådet

Så er det igen tid til at indstille til Stiftsinitiativprisen.

Rundt omkring i sognene blomstrer mange gode initiativer. Initiativer der har stor betydning i arbejdet med menighedsopbygningen i det enkelte sogn - de fortjener at blive udbredt til andre sogne.

Gode ideer skal ikke skjules, men skal frem i lyset, så de kan virke som inspiration for andre menighedsråd.

Er der i dit sogn gennemført et succesfuldt menighedsopbyggende projekt, imødeses en beskrivelse af projektet i form af en indstilling til Stiftsinitiativprisen.

Indstillingen bedes senest den 9. september 2018 sendt til Helsingør Stiftsadministration - kmhel@km.dk.

Som noget nyt, kan du også indstille andre kandidater til prisen – indstillingen skal dog stadig indeholde en beskrivelse af projektet.

• Der ønskes ikke helt nye projekter, men aktiviteter som er igangsat og har fungeret og vist, at de er bæredygtige og bidrager til menighedsopbygning

• Stiftsrådets støtteudvalg er dommerudvalg

• Prisen uddeles ved Landemodet den 6. oktober 2018 - begrundes af formanden for Stiftsrådet og overrækkes af biskoppen

• Prisen består af et diplom, som kan hænges op i menighedslokalerne og en kontant sum på 10.000 kr., som menighedsrådet kan anvende efter eget ønske.