Aktiviteter
Stiftets kursuskalender

Stiftets kursuskalender

Kurser og inspiration ved Helsingør Stifts konsulenter og samarbejdspartnere

28
mar

Participatorisk liturgi

En af hovedkonklusionerne i en empirisk undersøgelse af højmesse og dåb gennemført i Helsingør Stift er, at medinddragelse og medskabelse er afgørende vigtigt for familiernes oplevelse af dåben som meningsfuld. Er det muligt i arbejdet med de faldende dåbstal at gentænke præstens praksis i forhold til selve ritualet og liturgien ved dåb? Dette vil være temaet for denne workshop, der veksler mellem teoretiske oplæg og workshops.Kursusleder: Kirsten Donskov Felter, ph.d. og teologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Jette Bendixen Rønkilde, ph.d. og postdoc ved Aarhus Universitet.Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50. LÆS MERE...

04
apr

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

26
apr

Fra samtale til tale ved de kirkelige handlinger

For nogle præster kan samtalerne i forbindelse med de kirkelige handlinger opleves som utilfredsstillende, eller bare forudsigelige. Præsterne mødes ofte med en forventning om at være eksperten, der forklarer og svarer på spørgsmål. Men er det mest hensigtsmæssigt for både menigheden og præsten selv? Kan disse samtaler blive til en mere frugtbar dialog, hvor både præst og menighed bliver klogere på hinandens perspektiv?Kursusleder: Else Hviid, Kastelskirken i København, og Marianne Gaarden, teologisk konsulent, ph.d. i Helsingør Stift.Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50. LÆS MERE...

02
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

23
maj

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag.Tilmelding tilreligionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen,pnp@km.dk, senest d. 16. maj. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn. LÆS MERE...

30
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

06
jun

Stiftskonvent 2017

Den årlige sammenkomst for præster i Helsingør Stift. Hent program (pdf-fil)...

16
jun

NogetMedSalmer – Babysamlesang på ny (FUV Stiftskursusdag)

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Kurset vil blandt andet indeholdeet oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst, ogen præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet. VedMette Gautier,tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol. ogChristine Toft Kristensen,organist,korleder samt underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Pris: 75 kr.Tilmelding senest 1. junitilMarianne Fischer, maf@km.dk.

20
jun

Homiletikkursus

Kursusforløb. LÆS MERE HER...

24
aug

Nordisk Homiletik-konference

Konference om æstetik, erkendelse og tro. Se program...

04
sep

Retræte-kursus: ”Hjertes opmærksomhed og menneskets midte”

Dette retrætekursus er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning, refleksion og fordybelse, inden opstart på efterårets travle tid.Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse.Kursusdelen åbner for læring og refleksionog giver konkret inspiration til sjælesorg og tilrettelæggelse af en retrætedag i kirken samt til stille- og meditationsgudstjenester.Pris: 2950 kr. som kan dækkes af kirkekassen.Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. Arrangør: Helsingør Stift v. præsterne Karin Bjerg Helmersen, Charlotte Nørballe, Betina Bolvig samt præst og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. Læs mere om program ogtilmelding...

14
sep

Skibby-krøniken som konfirmand-event

I anledning af reformationsjubilæet vil Helsingør stifts konfirmandevent i 2017 være en teaterforestilling bygget over Poul Helgesens ”Skibbykrøniken”. LÆS MERE...

23
jan

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen, pnp@km.dk, senest d. 16. maj. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn.


Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: kaga@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.