Aktiviteter
Stiftets kursuskalender

Stiftets kursuskalender

Kurser og inspiration ved Helsingør Stifts konsulenter og samarbejdspartnere

01
feb

En nutidig dåbsteologi

Når forældre stadig i så stort tal lader deres børn døbe, må det give én eller anden form for mening for dem. Men hvilken mening? Et af svarene skal sikkert findes i trygheden ved at blive en del af en lang tradition, men i en tid, hvor traditioner smuldrer, er denne begrundelse for dåben også under pres. En nutidig dåbsteologi skal være i stand til at levendegøre og fastholde dåbens betydning, når denne ikke ’automatisk’ bæres videre af traditionen.Vi vil begynde denne kursusdag med en teologisk refleksion over, hvad det er for en ’tryghed’, dåben giver, i stedet for at begynde med at definere dåben på traditionel teologisk og dogmatisk vis. Kursusleder: Anders-Christian Jacobsen, professor MSO i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50

08
feb

Sognekirke på Facebook

Facebook er blevet en selvfølgelig del af vores hverdag - det er her, vi får vores nyheder, diskuterer med hinanden og holder kontakt med venner og familie. Hvilke muligheder og udfordringer stiller det kirkerne overfor? Med sognepræst Sophie Nielsen, Ishøj, og redaktør Kåre Gade. Tilmelding senest 1. februar til Kåre Gade, kaga@km.dk.

21
feb

Homiletikkursus

Kursusforløb. Se 17. januar 2017 for yderligere information.

25
feb

Livsmod - udveje fra angst sorg og ensomhed.

Inspirationsdag med Stiftsudvalget for Diakoni.Hovedforedrag ved bl.a. psykiater Anne Lindhardt.Workshops om «Livsmod og døden som tabu», «Livsmod i social nød» og «Unge og livsmod». Udførligt program udsendes i januar.Tilmelding til diakonikonsulent Morten Miland Samuelsen, mms@km.dk.

08
mar

Den gode sognehjemmeside

Giver jeres hjemmeside svar på det, brugerne spørger om?Den lokale forankring er jeres styrke - udnytter I den?Er jeres hjemmesider nemme at finde rundt på?Det er tidskrævende at vedligeholde en god hjemmeside.Med udgangspunkt i jeres egne hjemmesider ser vi på, hvad man børprioritere for at sikre en hjemmeside, der er relevant, brugernær og brugervenlig. Tilmelding senest 1. marts hos redaktør ogmediekonsulent Kåre Gade, kaga@km.dk.

14
mar

Homiletikkursus

Kursusforløb. Se 17. januar 2017 for yderligere information.

14
mar

Teologisk Salon: Aktiv dødshjælp

Et flertal af danskerne (79 % ) vil have aktiv dødshjælp lovliggjort, mens et flertal af politikere siger nej. Senest har et episoder, hvor danskere yder aktiv dødshjælp ud af næstekærlighed, skabt fornyet debat. Som kristne hører vi ofte, at livet er en gave fra Gud. Men hvad nu, hvis livet kun er ubærlig lidelse? Kan aktiv dødshjælp være en næstekærlig gerning? Oplæg vedteolog og lektor i bioetik Mickey Gjerris. Helsingør Stifts Teologiske Salon er et rum for lægfolk, kirkens ansatte, menighedsrådsmedlemmer, præster og biskop, hvor det er muligt at diskutere dagsaktuelle emner ud fra etiske og kristne perspektiver med plads til alle stemmer. Ingen tilmelding, alle er velkomne.

28
mar

Participatorisk liturgi

En af hovedkonklusionerne i en empirisk undersøgelse af højmesse og dåb gennemført i Helsingør Stift er, at medinddragelse og medskabelse er afgørende vigtigt for familiernes oplevelse af dåben som meningsfuld. Er det muligt i arbejdet med de faldende dåbstal at gentænke præstens praksis i forhold til selve ritualet og liturgien ved dåb? Dette vil være temaet for denne workshop, der veksler mellem teoretiske oplæg og workshops.Kursusleder: Kirsten Donskov Felter, ph.d. og teologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Jette Bendixen Rønkilde, ph.d. og postdoc ved Aarhus Universitet.Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50.

04
apr

Homiletikkursus

Kursusforløb. Se 17. januar 2017 for yderligere information.

26
apr

Fra samtale til tale ved de kirkelige handlinger

For nogle præster kan samtalerne i forbindelse med de kirkelige handlinger opleves som utilfredsstillende, eller bare forudsigelige. Præsterne mødes ofte med en forventning om at være eksperten, der forklarer og svarer på spørgsmål. Men er det mest hensigtsmæssigt for både menigheden og præsten selv? Kan disse samtaler blive til en mere frugtbar dialog, hvor både præst og menighed bliver klogere på hinandens perspektiv?Kursusleder: Else Hviid, Kastelskirken i København, og Marianne Gaarden, teologisk konsulent, ph.d. i Helsingør Stift.Yderligere oplysning om kurserne kontakt, Marianne Gaarden marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50

02
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. Se 17. januar 2017 for yderligere information.

23
maj

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag.Tilmelding tilreligionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen,pnp@km.dk, senest d. 16. maj. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn.

30
maj

Homiletikkursus

Kursusforløb. Se 17. januar 2017 for yderligere information.

06
jun

Stiftskonvent 2017

Den årlige sammenkomst for præster i Helsingør Stift. Program vil blive lagt op her senere...

16
jun

NogetMedSalmer – Babysamlesang på ny (FUV Stiftskursusdag)

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til babysalmesang. Kurset vil blandt andet indeholdeet oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig kontekst, ogen præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet. VedMette Gautier,tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol. ogChristine Toft Kristensen,organist,korleder samt underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Pris: 75 kr.Tilmelding senest 1. junitilMarianne Fischer, maf@km.dk.

Vis flere

Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: kaga@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.