Aktiviteter
Stiftets kursuskalender

Stiftets kursuskalender

Kurser og inspiration ved Helsingør Stifts konsulenter og samarbejdspartnere

15
jan

Retrætekursus for præster: Stilhed og Hjertets Opmærksomhed

Dette retrætekursus ved årets begyndelse er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning og fordybelse efter en travl tid. Gennem samtale, stilhed og hjertets opmærksomhed vil vi som forberedelse til faste – og påsketiden nærme os den klassiske passionsmeditation. Vi vil tage afsæt i salmebogens fortolkning af passionen og i dens anvisning på fordybelse. Gennem praktiske meditationsformer for både krop og sind vil vi søge at knytte klassisk fromhed sammen med den længsel efter åndelig erfaring og hengivelse, som vi møder i menigheder af i dag. Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse. Kursusdelen åbner for læring og gensidig refleksion og giver konkret inspiration til tilrettelæggelse af en retrætedag i kirken samt til faste- og påsketidens gudstjenester. Tid og sted: Mandag 15/1 kl. 9.30 – onsdag 17/1 kl. ca. 14. Pris: 3.025 kr. som kan dækkes af kirkekassen. Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. Arrangør: Helsingør Stift v. sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig, pastor Karin Bjerg Helmersen, begge uddannede retræteledere fra FUV samt præst og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. Tilmelding: Betina Bolvig, BBF@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216 - 4069030432 (Helsingør Stift) senest den 6. oktober 2017. Husk at anføre eget navn, sogn og kursets navn. Yderligere oplysninger hos Betina Bolvig, tlf. 5185 8808 og Karin Bjerg Helmersen, tlf. 6094 3884.

23
jan

Den filosofiske samtale med konfirmander

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt?Er der forskel på at tro og at håbe? Opfører kristne sig bedre end andre mennesker? Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på (23. maj 2017 og 23. januar 2018). I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage, men det vil være muligt kun at være med til den ene dag. Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen, pnp@km.dk. Oplys venligst sogn, stilling, navn og adressesamt kursets navn.


Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: kaga@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.