Aktiviteter
Stiftets kursuskalender

Stiftets kursuskalender

Kurser og inspiration ved Helsingør Stifts konsulenter og samarbejdspartnere

07
jun

Digital dannelse

90 pct. af al den information, der er skabt i hele menneskehedens historie er produceret inden for de sidste to år. Hvad gør det ved os som mennesker? Få indblik i den nyeste forskning og lær din næste på nettet bedre at kende. I samarbejde med religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen. Kontakt Sarah Auken, stau@km.dk

11
jun

Stiftskursus. Hvad tager det mig? Kristus er svaret, men hvad er spørgsmålet?

Danske præster arbejder hårdt og står nærmest på hovedet for at komme den moderne danske menighed i møde. Der er ikke den kreative ide, der ikke afprøves, for at sætte nyt liv i de gamle sandheder. Men hvad hvis det ikke kun er et spørgsmål om formidling? Hvad hvis forståelseskløften mellem liv og lære er endnu dybere? Måske er det selve kristendommens indhold og den virkelighed, troen peger hen på, der ikke giver mening længere – hverken for vores menighed eller for os selv. Kan vi stadig tale om tro og frelse i de termer, den teologiske tradition har defineret? Årets stiftskursus åbner for en diskussion om troens relevans for nutidens eksistentielle spørgsmål. I hvor høj grad er evangeliets gode budskab et svar på vores faktiske længsler og forventninger til tilværelsen? Mød filosofferne Hans Jørgen Schantz og Peter Tudvad, sceneinstruktør Katrine Wiedemann, forfatter og essayist Mathilde Walther Clark og teologen Lars Sandbeck. Vi spørger dem, hvordan troens sprog og verden spiller med i deres egne både private og kunstneriske livtag med det at være menneske. TILMELDING: Senest 5. juni, tilmeldingen rettes til provsten, med anførelse af de enkelte præsters tjenestested og oplysning om, hvorvidt man ønsker overnatning. Emeriti tilmelder sig til Karina Juhl Kande på mail kjk@km.dk eller direkte til stiftet. PRIS: Udgiften dækkes af Helsingør Stift.


Tip om arrangementer

Har du forslag til opslag til Stiftskalenderen?

Skriv til: stau@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

OBS: Arrangementet bør være for en bred målgruppe.