Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Konfirmander og højmessen

07
nov

For langt de fleste konfirmander gælder det, at de som led i deres forberedelse skal gå i kirke et bestemtantal gange. For langt de fleste præster gælder det, at sådan hører det sig til – de unge skal lære højmessen at kende, jf. anordning om konfirmation, §1, stk. 2. En undersøgelse viser imidlertid, at særligt danske konfirmander vurderer højmessen som kedelig, irrelevant og svær at følge med i – en oplevelse, som tilmed forstærkes, efterhånden som konfirmandundervisningen skrider frem! Tilbage for os ligger en opgave med at arbejde konfirmander og højmesse sammen i den korte tid, hvor vi møder dem til konfirmationsforberedelse – på kort sigt for at gøre dem fortrolige med højmessen – på lang sigt ligefrem gudstjenestesøgende? Karen Togsverd fra Skæring Kirke har i 2017 udarbejdet et masterprojekt med titlen ”Konfirmandernesoplevelse af højmessen”, baseret på interviews med konfirmander. Med afsæt i hendes iagttagelser åbnes hermed for en inspirationsdag med praktisk tilgang til arbejdet med konfirmander og højmessen. PROGRAM: 9.30-10.00: Kaffe og brød 10.00-11.30 Karen Togsverd: Hvad oplever konfirmanderne, når de kommer til gudstjeneste? Og hvordan kan vi tænke gudstjeneste og konfirmander bedre sammen? 11.45-12.15: Erfaringsudveksling om konfirmander, gudstjenester og andagter i konfirmationsforberedelsen. Hvad skal vi overveje? 12.15-13.00: Frokost. 13.00-14.30: Konfirmandandagt som forberedelse til højmessen. Gruppevis udarbejder vi konfirmandandagter med tekster fra advent og Helligtrekonger. 14.30-15.00: Fælles opsamling og diskussion. TILMELDING: Senest d. 31. oktober til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen, mailcer@km.dk. Det er gratis at deltage – der indgår frokost.


< Tilbage til kalenderen

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.