Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Diakoni og konfirmander

17
sep

TEMA: Konfirmander som givere og modtagere af diakoni Mange konfirmandundervisere ønskerat lade konfirmanderne mærke, hvordan kirken arbejder diakonalt, men mangler konkrete ideer. Samtidig står mange med en oplevelse af, at de mange måneders fællesskab med de unge også får karakter af en diakonal indsats omkring de unges behov. For første gang prøver vi at lade de to sider mødes. Vi får besøg af Birgitte Viftrup fra Aalborg stift og hører om deres ’diakonipakke’, et diakoni-teologisk oplæg af tidl. Ekstern lektor i kateketik på FUV, Morten Miland, inspiration til arbejdet efter konfirmationen af Bent Bojer Harregaard fra Søborgmagle samt flere mindre indslag. DELTAGERE: Medarbejdere i kirkelig undervisning, kirke- og kulturmedarbejdere, præster m.fl. TILMELDING: Senest 1. september til diakonikonsulent Morten Miland, mms@km.dk, tlf. 2462 3969


< Tilbage til kalenderen

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.