Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Hånd og Ånd: Billede og formidling

01
mar

Ved billedkunster, grafiker Kim Frans Broström. At bruge hænderne er en god måde at bruge hovedet på. At male og tegne, lave tegneserier, billedfortællinger eller storyline er effektive pædagogiske redskaber i formidlingen til børn, unge og – voksne. Kim Frans Broström er også uddannet lærer og har mange års erfaring i undervisning og kirkelig formidling. Efter Kim Frans Broströms oplæg og efter at have set eksempler på undervisningsprojekter, skal vi selv arbejde kreativt, blande tekst og grafik og øve os i at formidle via visualisering. Kurset er både for præster og kirke-kulturmedarbejdere og er gratis. Tilmelding til Marianne Fischer, rel.pæd.konsulent: maf@km.dk


< Tilbage til kalenderen

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.