Aktiviteter
Samlet stiftskalender

Digitale børn - og deres voksne

26
feb

FUV Stiftskursus 2019 Kursusdagen er to-delt med en formiddag med fokus på viden om børn og deres digitale liv. Teknologien er væltet ind over os i årtier og med den både skidt og kanel. Det har efterladt mange voksne rådvilde, men det er ufrugtbart, at vi lader som om, det ikke har noget med os at gøre – heller ikke, når de kommer til os i kirken. Hvis vi vil relationen med dem, er deres digitale liv ikke blot en parentes, vi kan snige os udenom, fordi vi er famlende. Det kræver, at vi får en viden, så kløften mellem barn og voksen ikke vokser. I formiddagens oplæg stilles der skarpt på, hvordan udviklingen har bragt os hertil, og hvordan det påvirker børn og unge. Hvad er det for en verden, de lever i, og hvordan kan vi voksne deltage, selvom vi ikke altid forstår eller billiger deres handlinger og valg? Myter og fakta stilles side om side. Praksiserfaring såvel som forskning bringes på banen for til sidst at munde ud i konkrete råd til, hvordan vi bedst hjælper den næste generation og selv agerer i den. Anden del af kurset sætter fokus på praksis. Selv om vi som voksne ikke har de digitale redskaber under huden på samme måde som børnene, er der hjælp at hente. Eftermiddagen vil give brugbare redskaber til, hvordan fx smartphonen kan bruges i undervisningen. Der vil være god tid til at lære og afprøve forskellige muligheder, så man kan gå tryg derfra og have mod på at gøre det digitale til en del af sin undervisning. Brug af smartphone er ikke båret af, hvad en præst eller kirke- og kulturmedarbejder kan, men af en indbygget kompetence hos børn og unge. Som underviser skal man rammesætte og igangsætte. Vi vil komme i berøring med emner som: * Snap og sjælesorg * Facebook eller Google Classroom som læringsfællesskab * Tæt på – langt væk – kommunikation i hverdagen * QR-koder og konfirmationsord * Klasserumsdialog via smartphone * SMS, powerpoint og morgensang * Video – manus for livet * Refleksion og tænkepauser Der vil være løbende didaktiske og læringsmæssige overvejelser, og der vil blive lagt vægt på øvelser, gruppedrøftelse og erfaringsudveksling tæt på praksis. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding til: maf@km.dk Tilmeldingsfrist: 6. februar Kurusholdere: Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Pris: Gratis


< Tilbage til kalenderen

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til mediekonsulent Malene Bjerre på mabje@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.

Arrangementet bør være for en bred målgruppe.