Aktiviteter
Materiale: Studiekredse om Luthers teologi

Materiale: Studiekredse om Luthers teologi

Studiekredsmateriale til brug i menighederne med henblik på en markering af reformationsjubilæet 2017.


I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg, hvilket i dag opfattes som startskuddet for reformationen. Dette jubilæum markeres i hele den protestantiske verden. 

Også folkekirken er med til at markere denne milepæl indenfor kristendommen, kirkens og Europas historie.   

I Helsingør Stift har stiftsudvalget vedrørende reformationsjubilæet blandt andet udarbejdet et treårigt studiekreds-forløb som optakt til selve jubilæet. Dette inspirationsmateriale kan bruges i de enkelte sogne til forberedelse af reformationsgudstjenester samt til studiekredse.

Udvalget har valgt følgende emner:

2015: Sola Scriptura  

2016: Sola Fide 

2017: Sola Gratia


2015: Sola Scriptura

Inspiration til studiekredsaftener om Luthers skriftsyn.

Hent Studiemateriale...

Hent bilag 1bilag 2bilag 3

Inspiration til gudstjeneste omkring den 31. oktober 2015:

Hent reformationsliturgi-materiale 'Sola Scriptura'...


2016: Sola Fide

Inspiration til studiekredsaftener om Luthers trosbegreb. 

Hent Studiekredsmateriale 'Sola Fide'

Hent supplerende artikler:

Tanker om tro, Peter Lodberg

Luthers gudstro, N. Otto Jensen

Katekismus i kristendom, Jan Lindhardt

Store Galaterbrevskommentar II, Martin Luther

Store Galaterbrevskommentar I, Martin Luther

Den store katekismus, Martin Luther

Martin Luthers fortale til første bind af sine latinske skrifter 1545

Forslag til gudstjeneste omkring den 31. oktober 2016:

Hent reformationsliturgi-materiale 'Sola Fide'...


2017: Sola Gratia

Inspiration til studiekredsaftener om Luthers forståelse af nåden.

Hent studiekredsmateriale 'Sola Gratia'...


Litteratur på dansk om Martin Luther og reformationen

Hent litteraturliste...