Aktiviteter
Materiale: Reformations-event til konfirmander

Materiale: Reformations-event til konfirmander

Reformationseventen er udviklet af Glostrup Provsti. Materialet kan frit benyttes af andre sogne og provstier. 

Konfirmandevent den 29. oktober 2016 i Brøndbystrand kirke. (foto: Anders Haubart Madsen)


Hvordan kan materialet bruges?
Dette materiale er tilrettelagt med henblik på at afholde et konfirmandevent på provstiplan, hvor vi regner med ca. 400 deltagende konfirmander.

Der er planlagt to forløb, hvor der hver gang kan deltage op til 200 konfirmander.  Hvert forløb varer ca. 3½ time, og der kan afvikles to forløb på samme dag. 

Materialet kan dog også bruges i andre sammenhænge, enten som helhed eller ved at vælge enkelte elementer/workshops. Forløbet kan gennemføres med eller uden afsluttende gudstjeneste, for eksempel som undervisningsmateriale i forbindelse med konfirmationsforberedelsen eller til heldagsundervisningen.

Materialet kan også tilpasses et mindre antal konfirmander. f. eks. på sogneniveau.

Supplerende materiale (f.eks. plancher ang. Martin Luthers, Katharina af Boras samt Melanchthons biografi samt Cranachtavlerne m.m. kan lånes ved henvendelse til sognepræsterne Andreas Thom (atho@km.dk) hhv. Dorothea Glöckner (MDG@km.dk)

HENT MATERIALE...

Konfirmandevent: ”Luther havde noget på hjerte” - 6 workshops med afsluttende gudstjeneste.

Forløbet er tilrettelagt til ca. 400 konfirmander, men kan også bruges til et mindre antal konfirmander.

Materialet er udarbejdet i Glostrup Provsti af sognepræsterne Andreas Thom, Michael Hald Jacobsen, Pernille Nærvig Petersen og Dorothea Glöckner.